Sprzedaż samochodu a VAT


Do tej pory sprzedaż samochodu używanego mogła być zwolniona od podatku VAT, pod warunkiem, że podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przy zakupie oraz jeżeli samochód używany był co najmniej pół roku. Jeżeli natomiast samochód miał status towaru używanego, a objęty był możliwością częściowego (60%) odliczenia podatku VAT przy zakupie w dalszym ciągu mógł on być zwolniony z odprowadzenia podatku przy sprzedaży.

Od początku 2014 roku przepisy dotyczące zwolnienia z podatku VAT zostaną zmienione. Nowelizacja ustawy całkiem zniesie pojęcie „towarów używanych", które do tej pory niezwykle istotne było do określania obowiązku odprowadzania podatku VAT. Do tej pory „towarem używanym" była ruchomość (w omawianym przypadku samochód), którego używaliśmy co najmniej pół roku od chwili nabycia. Od nowego roku w ustawie nie będą określone jakiekolwiek warunki czasowe. Zwolnienie z podatku będzie mogło dotyczyć wyłącznie osób, które są aktywnymi podatnikami VAT. W 2014 roku w dalszym ciągu będziemy mogli być zwolnieni z odprowadzenia podatku, będzie nas obowiązywał jeden warunek. Jeżeli przy zakupie samochodu, który planujemy sprzedać byliśmy uprawnieni do jedynie częściowego ( 50% lub 60% naliczonej stawki VAT, wynoszącej w efekcie jednak nie więcej niż odpowiednio 5lub 6 tys. złotych) odliczenia podatku, w dalszym ciągu będziemy zwolnieni od odprowadzenia podatku od sprzedaży. Ważną zmianą warunków jest to, że pojazd nie będzie musiał być użytkowany przez co najmniej pół roku.

Nowe zasady dotyczyły będą również odliczania podatku VAT przy zakupie samochodu. OL prawo odliczenia 60% podatku będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy nabywający pojazd o sprecyzowanych warunkach technicznych.

Wszystkie zmiany, jakie zostaną wprowadzone w ustawach spowodowane są koniecznością dostosowania przepisów do obowiązującego prawa unijnego.